Asbestsanering i Stockholm

Vi är specialiserade att utföra saneringar i stor-Stockholm. Framförallt i äldre byggnader byggde innan 80-talet finnes asbest och andra farliga material.

Men i de flesta rivningsprojekt måste olika typer av sanering utföras. Vi har både kompetens och erforderliga licenser för att hantera sanering i alla slags miljöer. Alla våra anställda försäkrade och väldigt erfarna.

Utbildade saneringsarbetare

Asbestsanering och PCP är ett jobb som kräver särskild expertis. Det är oerhört viktigt att asbestfibrer inte sprids i omgivningen.  Våra medarbetare har specialistkompetens inom trygg och säker hantering av asbest och PCB och tar hand om det farliga materialet vid exempelvis rivning av panncentraler och demontering av tak och fasader.

Vart hittar man asbest?

 • Fönsterkitt
  • Gasspisar
  • Plastmattor och Golvplattor
  • Kakelfix och Fog
  • Golvbeläggningar
  • Mattlim
 • Rörisolering
  • Värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar
  • Ventilationstrummor, ventilationskanaler och ventilationsaggregat
  • Asbestcementskivor (eternitskivor) på tak, fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp

Kontakta oss för sanering idag!

Om ni misstänker asbest, eller vill utföra en besiktning kan vi komma ut kostnadsfritt och inspektera. Kontakta oss på vår email:  betonghaltagning@rivningsbolag-stockholm.se

Lämna Meddelande

  Namn *

  Telefon *

  Email *

  Fastighetsadress + Ort *

  Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress