Husrivning. Upplands Väsby

Rivning av ett hus om cirka 50 kvm i Väsby, byggnaden krävde inte rivningslov på kommunens tomt. Vid byggberedning hjälpte vår arbetsledare vår uppdragsgivare även med inhyrning av maskiner, deponi samt container. Ringvägen i Runby, Norra Stockholm