Husrivning. Upplands Väsby

Rivning av ett hus om cirka 50 kvm i Väsby, byggnaden krävde inte rivningslov på kommunens tomt. Vid byggberedning hjälpte vår arbetsledare vår uppdragsgivare även med inhyrning av maskiner, deponi samt container. Ringvägen i Runby, Norra Stockholm
 

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *