Sanering - Läs vad som gäller vid asbestsanering

En hantverkare

Enligt lag ska sanering av asbest utföras av någon som har tillstånd från Arbetsmiljöverket, men som privatperson har du rätt att sanera din egen bostad. När det kommer till lättrivning, det vill säga invändning rivning av en fastighet, är det ändå att rekommendera att använda dig av ett rivningsbolag eftersom man i regel som privatperson har få möjligheter att hantera det avfall som uppstår vid asbestsanering på ett korrekt sätt.

När är det dags att sanera asbest?

Grundregeln inom asbestsanering är att helt asbestmaterial kan sitta kvar utan risker, såvida du inte ska genomföra en renovering och ta bort delar, då måste du även åtgärda asbesten. Om byggnadsmaterialet där asbest ingår däremot håller på att falla sönder eller på något sätt är skadat måste asbesten åtgärdas i enlighet med de föreskrifter som finns. Tänk på detta när du ska sanera:

  • Asbest är starkt sjukdomsframkallande – anlita helst en fackman vid sanering
  • Om du sanerar själv – följ föreskrifterna från Arbetsmiljöverket
  • Se upp för rivningsdammet – partiklarna kan innehålla asbest