Betonghåltagning i Stockholm

Rivningsbolaget i Sverige AB utför alla slags håltagningar i byggnadsmiljöer så som betonghåltagning i grövre betongkonstruktioner så som lättare. Vi utför även kapning av pelare, balkar eller borrning för räcken eller stolpar i marken.  Vi hjälper framförallt större byggföretag och kommuner med håltagning, men du kan även kontakta som privatperson!

Modern maskinpark

I vår moderna maskinpark har vi allt som behövs rivningar, saneringar eller borrningar. Vid borrning använder vi framförallt diamantverktyg som ger effektiva, rena och exakta hål och borrningar.

Vår utrusning

  • Asfaltsåg
  • Diamantborr
  • Djupsågningsriggar
  • Wiresågar
  • Hydralspäck
  • Rivningrobotar

Kontakta oss

Om ni behöver borra, riva eller något annat av våra tjänster kontakta oss gärna på vår e-mail:  betonghaltagning@rivningsbolag-stockholm.se

Lämna Meddelande

Namn *

Telefon *

Email *

Fastighetsadress + Ort

Beskriv ert behov & adress